Lež mívá sice krátké nohy,..Posted in | No Comments »

Leave a Reply